Budownictwo specjalne i zabezpieczenia

Budownictwo to dziedzina, która z każdym rokiem rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Większości osób wznoszenie budynków kojarzy się z procesem – projekt, wykonanie. Jednak istnieją konstrukcje, które wymagają szczególnego podejścia i dokładnego podejścia do wszystkich szczegółów związanych nie tylko z samym wykonaniem, ale również z etapem projektowania. Takimi właśnie przedsięwzięciami zajmuje się budownictwo specjalne.

Konstrukcje specjalne – co się do nich zalicza?

Do konstrukcji, którymi zajmuje się budownictwo specjalne zaliczyć można wiele budynków i konstrukcji. Niektóre z nich, wbrew temu co się może wydawać potrzebują dokładnie stworzonego projektu i jego starannego wykonania. Dobrym przykładem takiej właśnie konstrukcji mogą być między innymi wały przeciwpowodziowe. Wbrew temu, co się wydaje, za każdym razem tworzenie wałów przeciwpowodziowych poprzedzone jest dokładnymi badaniami, dotyczącymi głównie gruntów znajdujących się w okolicach rzeki ale również samej rzeki. Chodzi przede wszystkim o poziomy wody w poszczególnych porach roku. Z poziomem wody w rzece wiąże się ryzyko zalewania poszczególnych okolic, dlatego jest to niezmiernie ważne podczas projektowania i następnie wykonywania wałów przeciwpowodziowych. Konieczne jest określenie odpowiedniej odległości wałów od brzegów rzeki jak również ich wysokość czy sposób ich konstrukcji. W niektórych przypadkach może się okazać konieczne dodatkowe ich wzmocnienie, na przykład przy pomocy kotew gruntowych. W przypadku takich konstrukcji bardzo ważne jest nie tylko ich właściwe zaprojektowanie, ale przede wszystkim bardzo staranne wykonanie. Nie można dopuścić do jakichkolwiek uchybień, gdyż pomyłki mogą mieć tragiczne skutki w przypadku wystąpienia rzeki z brzegów i zwiększonych opadów deszczu.

Wykopy

Bardzo duże wykopy, jak na przykład pod duże budynki mieszkalne muszą być odpowiednio wykonane. Bardzo ważną kwestią jest przede wszystkim odpowiednie ich zabezpieczenie przed osuwaniem gruntu jak również przed przeciekaniem wód gruntowych. Takie prace również leżą w gestii budownictwa specjalnego, szczególnie jak chodzi o dokładne wykonanie projektu. W dużej mierze prawidłowość realizacji wykopów wiąże się z ich zabezpieczaniem w sposób dopasowany do ich wielkości czy ich przeznaczenia. W bardzo wielu sytuacjach konieczne jest wzmocnienie ścian wykopów, co zapobiega nie tylko obsuwaniu ich ścian ale także często przesiąkaniu wody czy zmniejsza ryzyko narażenia na uszkodzenia przez wibracje. Kotwy gruntowe to jedne z częściej stosowanych wzmocnień, które wykorzystuje się zarówno do zabezpieczeń czasowych jak również stałych. Takie rozwiązania są planowane już na etapie projektu konstrukcji. Aby dobrać jak najlepsze, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań i wyliczeń dotyczących rodzaju gruntu czy na przykład sił, które mogą działać z zewnątrz. Dlatego realizacja projektów konstrukcji specjalnych zajmuje znacznie więcej czasu niż projektowanie innych budynków. Jednakże daje pewność, że prace przebiegną bez problemu a konstrukcje spełnią swoje przeznaczenie.